บริษัท วีวาสมุณไพร จำกัด 125/7 หมู่ 5 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190

About Weewa Samunprai

เกี่ยวกับ วีวาสมุณไพร

เรื่องราวของเรา

บริษัท วีวาสมุณไพร ได้จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2563 ( ห้วงวิกฤตโควิด-19 )
ด้วยความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี และได้สานต่อความตั้งใจเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีมีประโยชน์คุ้มค่าต่อลูกค้า และในช่วงกลางปี พ.ศ.2565 สินค้าตัวแรกของบริษัท คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คลอโรฟิลล์อัลฟัลฟา เข้มข้น ตราวีวาสมุณไพร พร้อมกับการมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดให้กับผู้คนที่สนใจให้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง สร้างรายได้ตามที่ตัวเองต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด

MR. Jirathat YEEsoonpan

MANAGING DIRECTOR

CAMBODIA

DDDMULTITRAED CO.,LTD / GREENWHEY TRADING CO., LTD,

Mission

ภารกิจของเรา

สุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ใครๆก็ต้องการ และยังทุ่มเทแลกด้วยแรงเวลา เสาะแสวงหาช่องทางที่จะบรรลุเป้าหมาย มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นโอกาสและเลือกธุรกิจเครือข่ายเพื่อบรรลุเป้าหมาย วันนี้ บริษัท วีวาสมุณไพร ขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ที่จะนำพาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน คัดสรรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี ระบบการพัฒนาองค์กร ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับงานเครือข่ายอย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณขององค์กรงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่จะบรรลุเป้าหมาย ความสุข ความสำเร็จ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ การมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับผู้ที่สนใจโดยทางบริษัทจะไม่บังคับให้สมาชิกซื้อสินค้าทีละเยอะๆ ที่ขาดจากการศึกษาให้เข้าใจทางธุรกิจอย่างถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจลงมือทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจได้ตามขนาดความต้องการของแต่ละคน และสามารถขยายการตลาดทั้งสะสมคะแนนยอดขายส่วนตัวและสะสมคะแนนยอดขายจากองค์กรสร้างรายได้ตามสัดส่วนตามความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด
บนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงเท่านั้น ความเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงจะสำเร็จอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สู่อิสรภาพด้านการเงิน อิสรภาพด้านเวลา และสุขภาพที่ดี ทุกที่มีจุดเริ่มต้นเสมอเราจะคัดสรรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อผู้บริโภค สมาชิก และนักธุรกิจอิสระวีวาสมุณไพร ให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะร่วมกันสรรสร้าง พัฒนา ทักทอสายใยองค์กรเครือข่ายให้เติบโตบนความถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งต่อความสุข ความสำเร็จ กันถ้วนทั่วหน้าทุกภาคส่วน อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

Vision

วิสัยทัศน์ของเรา

Weewa Samunprai cares for true friends.

วีวาสมุณไพร ใส่ใจมิตรแท้

management team

ทีมผู้บริหาร

MR. Jirathat YEEsoonpan

President

MR. Lorem ipsum

Vice President

MR. Lorem ipsum

general manager

MR. Lorem ipsum

Marketing Manager

หนังสือสำคัญ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบสำคัญแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาล

สนใจสินค้าติดต่อ วีวาสมุณไพร

ทุกที่มีจุดเริ่มต้นเสมอเราจะคัดสรรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อผู้บริโภค สมาชิก และนักธุรกิจอิสระวีวาสมุณไพร ให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น