บริษัท วีวาสมุณไพร จำกัด 125/7 หมู่ 5 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190

วีวาดีเวอร์ กรดอะมิโนสกัด สำหรับพืช

วีวาดีเวอร์ กรดอะมิโนสกัด สำหรับพืช

-

รายละเอียดสินค้า

วีวา ดีเวอร์ กรดอะมิโนสกัดจากปลาทะเล น้ำลึกแบบ Enzyme hydrolysis ผสมผสานสาหร่ายทะเลจากธรรมชาติ

ใช้ได้กับพืช

ข้าว, อ้อย, ปาล์มนํ้ามัน, ยางพารา, มันสําปะหลัง, ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

ส่วนประกอบ

  • กรดอะมิโนสกัดสําหรับพืช

วิธีใช้งาน

การใช้งานอัตราการใช้ความถี่ในการใช้
ไม้ผล30-40 ccทุกๆ 10-15 วัน
พืชผัก20-30 ccทุกๆ 7-10 วัน
ข้าว/อ้อย/ปาล์มนํ้ามัน/ยางพารา/มันสําปะหลัง20-30 ccทุกๆ 10-15 วัน
ไม้ดอก/ไม้ประดับ20 ccทุกๆ 7-10 วัน

ประโยชน์

ข้อควรระวัง

ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน/ห้ามนําวีวา ดีเวอร์ ที่เหลือจากใช้งานที่ไว้ที่ถังเดิม เพราะจะทําให้สารทั้งหมดเกิดการเน่าเสีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง