บริษัท วีวาสมุณไพร จำกัด 125/7 หมู่ 5 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190

วีวาดีเวอร์ วัน สารเสริมประสิทธิภาพการจับใบสำหรับพืช

วีวาดีเวอร์ วัน สารเสริมประสิทธิภาพการจับใบสำหรับพืช

1 ลิตร

รายละเอียดสินค้า

วีวา ดีเวอร์ วัน สารเสริมประสิทธิภาพ ทางใบ ชนิดไม่มีประจุ เพิ่มประสิทธิภาพ การออกฤทธิ์ให้กับสารเคมีเกษตร

ใช้ได้กับพืช

มันสําปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ลําไย, ทุเรียน, ข้าว

ส่วนประกอบ

  วิธีใช้งาน

  การใช้งานอัตราการใช้ความถี่ในการใช้
  ผสมสารอาหารพืช10-20 ccทุก 7-10 วัน
  ผสมสารปราบศัตรูพืช หรือ สารกําจัดวัชพืข10-20 ccตามการใช้งาน

  ประโยชน์

  • ช่วยปรับ PH ของน้ำในถังผสมทำให้สารเคมีเกชตรออกฤทธิ์ดีขึ้น
  • ช่วยนำพาสารอาหารซึมผ่านเซลล์พืชแผ่กระจายได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยให้สารเคมีเกษตรในถังผสมเข้ากันและกระจายตัวได้ดีขึ้น
  • ช่วยป้องกันและแก้ปัญหา การคีเลทกันของรตุอาหารพืช

  ข้อควรระวัง

  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ปุ๋ย

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง